top of page

Bugardsmyrane er eit myrområde mellom Bugarden og Skeide, nord for Osberget. Frå gammalt av har det våre ei demning ved enden av myra, som har gitt ein brukbar dam til skeiser vinterstid. Vinterane i gamle dagar fungerte slik at vatnet vart hardt, og ein kunne gå oppå vassflata. Regnet vart også kvitt, og rann ikkje bort. Det lever enda personar som hugsar dette. Dei seinare åra har dammen grodd igjen, før eldskjeler no har satt i sving å restaurere den til si storheitstid, og vel så det.

Bugardsmyrane
Bugardsmyrane
Bugardsmyrane
Bugardsmyrane
Bugardsmyrane
Bugardsmyrane
Bugardsmyrane
Bugardsmyrane
Bugardsmyrane
Turvegen til Skeide
Turvegen til Skeide
Bugardsmyrane
Bugardsmyrane
Turvegen til Skeide
Bugardsmyrane
Bugardsmyrane
Bugardsmyrane
Bugardsmyrane
bottom of page