top of page
Årdalselva

Årdalselva har ikkje noko navn på kartet. Sidan den kjem på Årdalen, lyt den bli heitandes Årdalselva. Elva er ca 1.4 km lang, og samlar tilsig frå "Øvre Årdal". Det må sjølsagt monaleg med regn til før Årdalselva er noko å skryte av, men då kan den til gjengjeld by på ville stryk og fossefall nedetter bratta mot Skeide. Den startar i det små langs den nye turvegen til Lisjevatnet, og går deretter, til liks med Raudeelva, gjennom eit smalt og skjerma dalsøkk. Like ved skogsvegen mot Skeide finn du dette eventyrlige landskapet som dei ferraste har sett med eigne auge. Elva passerer både Skeidsvegen og Fløvegen, før den finn sjøen like ved det legendariske bilverkstedet som i ein mannsalder var Skeide bil og traktor. Nede i dalen finn ein også restane av ei gamalt kvennahus.

Årdalselva
Årdalselva
Årdalselva
Årdalselva
Årdalselva
Årdalselva
Årdalselva
Årdalselva
Årdalselva
Nedre Årdalen
Nedre Årdalen
Nedre Årdalen
Årdalselva
Årdalselva
Årdalselva
Årdalselva
Årdalselva
Årdalselva
Årdalselva
Årdalselva
Årdalselva
Årdalselva
Årdalselva
Årdalselva
Årdalselva
Årdalselva
bottom of page