top of page

Ulstein er av dei elste busettningane i kommuna. Lite har skjedd her dei siste 100 åra, før eit byggefelt på Kolbeinhaugane skrinla idyllen. Gravhaugar frå vikingtida finnast her i fleng, og kyrkja sto også her før den vart flytta til sentrum i 1878. Denne kyrkja vart bygd i 1847, då den opprinnelege steinkyrkja frå 1100-talet vart øydelagt av lynnedslag. Kyrkjegarden på Ulstein står framleis, og som ellers i grenda, spøker der kraftig.

Ulstein
Ulstein
Ulstein
Ulstein
bottom of page