top of page
Sætrehornet

Sætrehornet finn ein rett ovanfor Eiksund, framfør Havågsvatnet. Fint utsyn mot Eika, men den lavareliggande Sætrehaugen skjular det meste av Eiksund. Få som vandrar i Haddalsfjella tek seg bryet å vitje Sætrehornet, og det er nok like greit.

Sætrehornet, Haddalhornet og Dyrehornet
Eiksund og Eika frå Sætrehornet
bottom of page