top of page

Trollvassegga er ein smal fjellrygg som skiller Uldalen frå Roppedalen. Middagstua er høgste punktet på denne ryggen. Vandring langs  egga gir luftig utsyn både mot Uldalen og Roppemarka. Roppehornet finn ein til endes på egga.

Gåsneset frå Trollvassegga
Middagstua frå Trollvassegga
Flø frå Trollvassegga
bottom of page