top of page
Garnesvatnet

Gardnesvatnet fyllast med tilsig frå fjellsida mellom Flåna og Ringstadhornet. ved utløpet til Garneselva er det satt opp ei demning, medan det mot botnen går eir røyrledning for drikkevatn. Ei kan ta seg opp til vatnet langsmed denne røyrledninga, men det er i brattaste laget, og heller mot klivring.

Garnesvatnet
Garnesvatnet
Garnesvatnet
bottom of page