top of page
Flatfjellet mot Flø

Flatfjellet ligg på ryggen frå Signalhornet mot Ytrefløvatnet. Toppen har ein varde, men er ikkje navngitt på kart. Den er verdt eit besøk grunna utsikta mot Ytrefløvatnet. På sidene ser ein også ned på Skinnalidvatnet og Rjupedalsvatnet.

Flatfjelle mot Sneldelida
bottom of page