top of page
Garneshornet

Garneshornet ligg framfør Gardnesvatnet, og Gardnestua. Når ein ser mot Garnes, kan ein også sjå Garnesvatnet. Når ein er ferdig forvirra, kan ein fylge røyrledninga nedatt til Botnen. Her er det djevelsk bratt. Særlig når ein skal opp.

Dimnøya Frå Garneshornet
Garneshornet
bottom of page