top of page
Dyfteelva

Dyfteelva startar frå vasskillet på Gamleeidet, medan Riseelva kjem frå vasskilletskillet mellom Tørlinghaugane og Grøthornet. Dyfteelva frå Gamleeidet held fram under riksvegen som ein liten bekk til den får tilførsel frå myra under Ramnefjellt og Hovdenakken. Litt lenger nede kjem den saman med Riseelva, som også har med seg Legeelva frå Kattakjørna. Like før golfbana får vi også ei større drenering frå brå byggefeltet på Bigset. Gjennom golfbana og fram til Snipsøyrdalsvegen, går det roleg for seg, før vi får eit lite fall fram til Snipsøyrvatnet/Kaldholelva.

Dyfteelva
Dyfteelva
Riseelva
Riseelva
Riseelva
Riseelva
Riseelva
Riseelva
Riseelva
Riseelva
Dyfteelva
Dyfteelva
Riseelva
Riseelva
Riseelva
Riseelva
Riseelva
Riseelva
Riseelva
Riseelva
Dyfteelva
Dyfteelva
Riseelva
Riseelva
Riseelva
Riseelva
Riseelva
Riseelva
Riseelva
Riseelva
Riseelva
bottom of page