top of page
Snipsøyrvatnet

Snipsøyrvatnert er det største vatnet på Hareidlandet. Vatnet for tilsig frå ein rekke bekkar langs fjellsidene, der Nessetelva frå Hammarstøylvatnet er den største. Snipsøyrelva, og Holeelva finn vi på sørsida. Utløpet går via Kaldholeva til Grimstadvatnet. Heile vassdraget frå Holesanden til Hareid er naturreservat.

Snipsøyrvatnet
Snipsøyrvatnet
Snipsøyrvatnet
Snipsøyrvatnet
Snipsøyrvatnet
Snipsøyrvatnet
Snipsøyrvatnet
Snipsøyrvatnet
Snipsøyrvatnet
Snipsøyrvatnet
Snipsøyrvatnet
Snipsøyrvatnet
Snipsøyrvatnet
Snipsøyrvatnet
Kaldholen
bottom of page