Storevatnet

Storevatnet er eit lite vatn på Eika. Grunnen til det stormannsgalne navnet er truleg at det ligg eit enda mindre vatn like ved.

Storevatnet
Storevatnet