top of page

Rutevalg og bilder frå alle toppane på Hareidlandet

Kartteneste med historiske flyfoto og reguleringsplanar

Det finnast fem naturreservat på Hareidlandet. Alstranda, Hjørungdalsvatnet, Kaldholen-Grimstadvatnet, halve Vattøya, Eggholmen, og Flørauden. I tillegg finn vi områder med artsfreding og landskapsvern. Zoom inn og vel tema på kartet.

Panoramabilder frå ein rekke toppar på Hareidlandet, og Søre Sunnmøre.

Makelaust arbeid av Ulsteinvik sin eigen Indiana Jones

Oversikt over kulturminner frå Osnes til Flø

bottom of page