top of page
Lågskjervene

Lågskjervene er høgdedraget ein ser ovanfor Ulsteinvik i retning Bugarden. Lågskjervene er ein liten luring, då det skjuler Høgskjerva, som hevar seg 70 meter høgre, som igjen skjuler Breifjellet som ligg 100m høgre enn det igjen. Isolert sett høver Lågskjervene seg som ein kort kvelsdstur.

bottom of page