top of page
Feillielva

Feillielva samlar vatnet frå Osnesdalen, og startar i ein liten dam ved vasskillet mellom Mosvarden og Bjørnenakken. Opprinnelig er Feillielva ein del av Tverrvadelva, men har frå gamalt av vore regulert inn mot Lisjevatnet. Tidligare gjennom røyrledning, og seinare ei større demning som fører vatnet i ein kanal ned til Lisjevatnet.

Feilielva
Feillielva
Feillielva
Feillielva og Lisjevatnet
Feillielva
bottom of page