top of page
Hjørungdalsvatnet

Hjørungdalsvatnet ligg mellom Melshornet og Åsenfjellet. Furneselva samlar tilsig frå Ulsettua, og kjem inn på vestsida av vatnet. Der er også ein bekk ved Nerli som samlar tilsig frå Melshornet. Nordaust i vatnet finn vi Vægselva som renn ut innerst i Liavågen. Hjørungdalsvatnet er naturreservat.

Hjørungdalsvatnet
Hjørungdalsvatnet
bottom of page