top of page

Veøya, eller Vedøya om du zoomar inn, er ei lita skogkledd øy som ligg ved Gardnes. Det er knappast nokon som veit navnet på denne øya, sjølv om dei har sett den kvar gong dei køyrer forbi. Holmen er faktisk så anonym at du gløymer den i det same du vender blikket bort. Om nokon fjærna Veøya ei myrk natt, ville ingen oppdaga et den var borte.

bottom of page