top of page
Sauneselva

Sauneselva startar oppunder Ramnefjellet, der den deler myra med tilsiget til Riseelva via Dyfteelva. Elva held fram som ein liten bekk ned Fjellsbrekkene, og veks på seg gjennom utmarka ovanfor Smårisevadet. Store hølar finn ein pussig nok ved Storhølvegen. Dette ser ut til å vere flotte badeplassar sommarstid, og ligg like ved vegen. Nedover går elva i jamt driv ned Holsekerdalen til Saunes. Elva er flott opparbeid forbi Amfi, og til utløpet ved hotellet.

Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Storhølvegen
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Storhølvegen
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Storhølvegen
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
Sauneselva
bottom of page