top of page
Lisjevatnet

Lisjevatnet er magasin for kraftverket i Ulsteindalen. Vatnet får tilførsel få Mosvatnet via Mosvasselva, Osnesdalen via Feillielva, og Kjelstjønna. Avløp skjer via rørledning til verket og Ulsteinelva. Det går anlegsveg opp til vatnet med bom ved verket. Der er også gruslagde turvegar frå vasseverket på eidet, og frå Bugardsmyrane. Ymse hytter ligg strødd rundt vatnet.

Lisjevatnet
Lisjevatnet
Lisjevatnet
Lisjevatnet
Lisjevatnet
Lisjevatnet
Magasinet i Osnesdalen
Lisjevatnet
Lisjevatnet
Lisjevatnet
Lisjevatnet
Lisjevatnet
Lisjevatnet
Lisjevatnet
Lisjevatnet
Lisjevatnet
Urskogen ved Lisjevatnet
bottom of page