top of page
Eika

Eika vart landfast i 2008 i samband med bygginga av Eisundsambandet. Eika er skogkledd, med ein del dyrka mark. På kartet kan det sjå ut til at det har vore sju gardar på Eika. Alle ser ut å vere i bruk i dag, dei fleste truleg som fritidsboliga. Ein finn også ein del hytter på sørsida. Dit kjem ein via ein grusveg som går forbi den gamle skulen på. Det er mykje hjort på øya, og eksrtemt mykje flått.

Eika
Eika
Eika
Eika
Eika
Eika
Eika
Eika
Eika
Eika
Eika
Eika
Eika
Eika
Eika
Eika
Eika
Eika
Eika
Eika
bottom of page