top of page
Hammrstøylvatnet

Hammarstøylvatnet ligg mellom Løkeberget, Ramnefjellet og Hasundhornet. Vatnet er drikkevasskjelde for Hareid, og har tilsig frå fjellsidene rundt, utan nokon større bekkar. På vestsida renn vatnet ut i Nessetelva som endar i Snipsøyrvatnet. Det går ein anlegsveg frå Snipsøyrdalsvegen med bom heilt nede. Om ein ikkje orkar gå opp, er det berre å køyre til Fjelle, og gå ned til vatnet der det på nordsida er god rås. Her ligg også nokre hytter ved foten av Ramnefjellet.

Hammrstøylvatnet
Hammarstøylvatnet
Hammarstøylvatnet
Hammarstøylvatnet
Hammrstøylvatnet
Hammarstøylvatnet
Hammarstøylvatnet
bottom of page