top of page
Løsetvatnet

Løsetvatnet ligg på Løset, øverst i Ringstaddalen. Vatnet får hovedtilførselen frå Fjellsvatnet, men også ei del vi ein bekk som startar i myrane på begge sider av Holenakken. Myra under Høgenausa gir også godt tilsig. Avløpet skjer via Ringstadelva på nordsida. Vatnet er grunt, og det bugnar av småkræde. Lokale garnfiskarar har i årevis freita å tynne ut bestanden for å få opp snittvekta.

bottom of page