top of page
Brørevatnet

Brørevatnet ligg i skuggen av Brørene og Tørlinghaugane. Det er bomveg fram til vatnet, og nokre få hytter ligg på nordvestsida. Fyllinga av vatnet går føre seg på nordsida, mellom Sæmyra og Tørlingskaret, der vi finn ei rekke små bekkar. Utløpet finn vi i nordvest, under Vasshaugen, der ei 1,4 km lang elv som endar i Litlevatnet.

Brørevatnet
Brørevatnet
bottom of page