top of page
Vikelva

Vikelva kjem frå vasskillet på Eidet, og deler kjelde med Riseelva. Eit netverk av småbekkar dannar til slutt det som er starten på elveløpet som snor seg nedetter myra. Nedover mot skogen vert det litt meir fart på elva. Gjennom skogen tek det seg opp med fleire sideelvar frå myrene rundt, og ned med turvegen finn vi dei første små fossefalla. Heretter er elva stri heile vegen ned til havet, med unntak av nokre få naturlege, og nokre fleire opparbeide hølar. Frå Øvrevege og nedover har elva fått ei real ansikslyftning dei siste åra i samband med flaumsikring. Frå Bjørndalsvegen og dei siste 150 meterane til sjøen, går elva i tunnel under sentrum. Denne har eg ikkje utforska ....enda.

Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
Vikelva
bottom of page