top of page
Selvågsvatnet

Selvågsvatnet ligg i Havågsdalen, like over Selvågtunelen. Yste Havågselva tek stake vegen mot vatnet nedetter Havågsdalen, men gjer svingar brått ned ei skjering mot Eiksund like før den når vatnet. Tilsiget er dermed begrensa til det som fell ned på vassflata. Elva frå utløpet renn ned Knipedalen, og ut i sjøen ved Håheim

Selvågsvatnet
Selvågsvatnet
Selvågsvatnet
Selvågsvatnet
Selvågsvatnet
bottom of page