Grimstadvatnet

Grimstadvatnet finn ein i myrområdet nedanfor Tørlingskaret. Vatnet er svært grunt, og får tilførsel frå eit nettverk av småbekkar som ligg som eit spinelvev vest for vatnet. Nokre få hytter ligger i lia mot Tørlinghaugane. Utløpet finn vi på austida, der elva går ned mot Indredalen. Einsam i vel 700 meter før den slår lag med Koppeelva.

Grimstadvatnet
Grimstadvatnet

© 2015 by Jørn Skeide.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now