top of page
Skinnalivatnet

Skinnalidvatnet ligg i Skinnalidalen, mellom Skolma og Signalhornet. Tilsiget til vatnet finn vi i den myrlendte Skinnalidalen, der vi øverst finn eit vasskille mellom Brandal og Flø. Skinnalidelva fører vatnet ut  på vestsida, og ned til Ytrefløvatnet.

Skinnalivatnet
bottom of page