top of page
Ulsteinhetta frå Skålanausen

Skålanausen dannar nordsida av Ulsteindalen. Til liks med Nibben på sørsida, finn vi gode utsynsplassar, der nausen avsluttar bratt ned mot Ulstein. Langs ryggen, finn vi stader med gode utsyn mot Ulsteindalen.

Lisjevatnet frå Skålanausen
Øvre del av Ulseindalen
bottom of page