Ulsteinhetta

På Ulsteinhetta finn ein ei formidabel utsikt mot Ulstein, Skeide, og Vattøya. Snaraste vegen er frå Gåsneset, men ein noko lenger tur frå Lisjevatnet er heller ikkje å forakte.

Ulsteinhetta
Ulsteinhetta
Roppehornet frå Ulsteinhetta
Ulsteinhetta frå Skålanausen
Ulstein og Skeide frå Ulsteinhetta
Oksehammaren og Skålanausen