Spjutøya er meir enn ei blank side, men det lyt eg komme attende til seinare.