top of page
Gardnestua

Gardnestua er høgste toppen på fjellstykket nord for Ringstaddalen. Gardnestua ligg i midten, med Flåna og Ringstadhornet i kvar sin ende. Turen tek ein gjerne frå Løset, ved hyttefeltet. Det er heller ikkje ugilt å vandre frå Fjelle, via Hasundhornet. Gardnestua nytast gjerne med kvikk lunch.

Gardnestua
Fjellsvatnet og Løsetvatnet
Gardnestua
Flåna frå Garnestua
bottom of page