top of page
Borgarøya

Borgarøya var ein viktig handelstad i ei tid dåg sjøen var den viktigaste ferdselsåra. Handelstaden er teke godt vare på, og det er god tilgang på bryggeplass. Firbeinte gartnarar held uteområda i plettfri stand. Der er i dag ingen fastbuande på Borgarøya, men dei gamle gardshusa er i bruk som hytter. I granskogen på autsida hekkar det eit stort antall hegrer, noko som også gjer at rovfuglar er hyppige gjestar. Gås ser også ut til å trivast på øya.

Borgarøya
Borgarøya
Borgarøya
Borgarøya
Borgarøya
Borgarøya
Borgarøya
Borgarøya
Borgarøya
Borgarøya
Borgarøya
Borgarøya
Borgarøya
Borgarøya
Borgarøya
Borgarøya
Borgarøya
bottom of page