top of page
Garneselva

Garneselva kjem frå Gardnesvatnet, og renn ut i sjøen i Haddalsvika, like ved garneskrysset. Nedfallsområdet ligg mellom Flåna og Ringstadhornet. To større sideelvar renn i hop med Garneselva. Ei frå Kopane, nokre små tjern like ved Gardnesvatnet, og Svarteelva som vert danna i eit lite dalføre som samlar opp tilsig frå under Ringstadhornet.

Garneselva
Garneselva
Garneselva
Garneselva
Garneselva
bottom of page