top of page
Boholmen

Boholmen vat tidligare skilt frå Osneset med ei sandterskel som var tørr på fjøre sjø. Den grunne terskelen, og marabakken bak, gjorde området til ein fantastisk badeplass. At denne unike naturperla vart fylt igjen er ei av dei største skandalene i noregshistoria.

Boholmen
Boholmen
Raseringa av Sandbadet

Som ein ser, står ikkje dokkhallen eller  kaiområder på det som var Sandbadet. Tvert om finn vi ein svær planert fylling, som husar tilfeldig skrot. Det lille som er av bygg og hallar, ville utan problem fått plass mot Ottavika. Derimot var Sandbadet ein lettvint og billig stad å deponere fyllmasser frå bygginga av dokkhallen.

Boholmen
Boholmen
Boholmen
bottom of page