Rjupedalsvatnet

Rjupedalsvatnet ligg i Rjupedalen, ved foten av Snedelida. Vatnet vert fylt av tilsig frå fjellsidene rundt, og tømmast via Rjupealselva, ned til Svartevatnet. Ein einsleg hytteeigar regjerar over Rjupedalsvatnet. Han vert kalla Rjupedalskongen.

Rjupedalsvatnet