top of page
Hundelaupsvatnet

Hundelaupsvatnet ligg mellom Blåtinden og Kongsvollen, mot Ringstaddalen. Ein bekk frå Skorene på vestsida av Kongsvollen gir tilsig til vatnet, medan ei elv i vestenden av vatnet tek seg til Ringstadelva.

Hundelaupsvatnet
bottom of page