top of page
Mosvatnet

Mosvatnet er drikkevasskjelde for Ulstein, og ligg mellom Sarshornet, Mosvarden, og Brørene. Vatnet får fylling via tilsig frå fjellsidene rundt, og har avløp til Lisjevatnet via Mosvasselva.

Mosvatnet
Mosvatnet
Mosvatnet
Mosvatnet
Mosvatnet
Mosvatnet
bottom of page