top of page
Leiseelva

Leiseelva startar i Djupmyrane nedanfor Smørkinna og Veten. Elva er lita, men godt synleg der den fell bratt 400 meter ned  mot Gotene på Ytreflø. Leiseelva er drikkevasskjelde for Flø.

Leiseelva
Leiseelva
Leiseelva
Leiseelva
Leiseelva
Leiseelva
Leiseelva
Leiseelva
Leiseelva
Leiseelva
Leiseelva
Leiseelva
Leiseelva
Leiseelva
Leiseelva
bottom of page