top of page
Raudelva

Raudelva kjem frå vasskillet mellom Skeidshornet og Tverrvadet. Etter å ha passert under vegen til Nibben, forsvinn den inn i skogen. Bryt ein seg gjennom vegetasjonen, kjem ein ned i ei skattekammer av eit dalsøkk. Her finn ein ville stryk, buldrande fossar, og lodrette fjellsider som strekker seg like til himmels. Rett nok er alt i miniatyr, men under dei tette trekronene her nede i det trange dalsøkket får ein føling med villmark og isolasjon like ved bebyggelsen. Raudelva fortsett ovanfor byggefeltet på Skeide, og rundar skulen før denn finn havet like ved Ryssholmen.

Raudelva
Raudelva
Raudelva
Raudelva
Raudelva
Raudelva
Raudelva
Raudelva
Raudelva
Raudelva
Raudelva
Raudelva
Raudelva
bottom of page