top of page
Koppelva
Koppelva
Koppelva
Koppelva

Koppelva kjem frå Koppevatnet og Grimstadvatnet. Disse har igjen tilsig frå området aust for Tørlingskaret i nord, og Mosvarden-Grøthornet i sør. Elveløpet frå Koppevatnet går omlag ein kilometer før det går samen med løpet frå Grimstadvatnet, og nok ein kilometer før elveløpet frå Tørlingskaret heng seg på. Frå Koppevatnet vert elva brei, før den nærast forsvinn under myra nedanfor. Kjentfolk fortel om djupe holer under torva, der ein kan dykke og kose seg, om ein er slik bygd. Vi andre held oss på overflata, og undrast om grunnen brått skal gi etter og suge oss ned i underjordiske holer, der vi må lide drukningsdøden på det mest klaustrofobiske viset. Nede ved Fossane viser Koppelva seg frå si beste side, med ville styk og relativt høge fossefall.

 

Koppelva
Koppelva
Koppelva
Koppelva
Koppelva
Koppelva
Koppelva
Koppelva
Koppelva
Koppelva
Koppelva
Koppelva
Koppelva
Koppelva
Koppelva
Koppelva
Koppelva
Koppelva
Koppelva
Koppelva
Koppelva
Framhald fylger
Koppelva
Koppelva
bottom of page