top of page
Fjelle og Hammarstøylvatnet

Fjelle er ingen fjelltopp, men har den høgste bilvegen på øya. Her oppe på "høgfjellet" finn vi også nokre få fastbuande som lever i tronge kår. Vegen går fra Eidet til Haddal, og er vinterstengt når snøven kjem. Det vert rett nok brøyta opp til dei fastbuande, men det kan vere traumatisk å ikkje kunne velge kva veg ein skal nytte ned frå fjellet. Om ein til dømes skal rekke hurtigbåten på Hareid, kan det vere ein viss dramatikk i å måtte køyre om Haddal.

Fjelle
Fjelle
Fjelle
Fjelle
Fjelle
Fjelle
bottom of page