top of page
Nevstadnipa frå Osnesdalen

Nevstadnipa er eit landemerke med si karakteristiske trerekke langs toppen. Truleg restane etter eit gammalt plantefelt, som syner på gamle bilder. Opp kjem ei helst frå Rise, eller Gamleidet.

Nevstadnipa frå Kiberget
Nevstadnipa
Melshornet frå Nevstadnipa
bottom of page