top of page
Skjoranakken

Skjoratua er ei charmerande tue ovanfor Arefjellet. Like inntil ligg eit lite vatn som saman med eit enda mindre vatn like ovanfor, dannar kjelda til Yste Havågselva. Kringsjå frå tua er i hovedsak Eika, og nedetter Havågsdalen og Selvågsvatnet. Det gjer seg vel å nyte ein solnedgang når den speglar seg i "Skjoravatnet" her i skuggen av Haddalshornet. Dåg er det eit stykke heimatt, så dei myrkredde lyt snarast legge beina på nakken når sola renn. Haudelykt er ei frelse for dei som er seine i steget.

Skjoratua
Skjoratua
Skjoravatnet
"Navnløysa" 377
Haddal

Er ein i det filosofiske hjørnet, finnast det heldigvis nedsyn mot den pussige lille bygda Haddal. Eit steinkast ovanfor Skjoratua, og dryge 40 meter høgare, kan ein studere flittige Haddølingar der dei brødfør seg av karrig jordsmonn, slik dei har gjort i hundrevis av år, og nok vil halde fram med lenge etter vår tid er omme.

Mot Arefjellet
Haddal
bottom of page