top of page
Mørkevatnet

Mørkevatnet er enda eit vatn som skiftar navn når ein zoomar inn på kartet. På nært hald, dukkar navner Myrkevatnet opp. Ein kan spørje seg når dette fenomenet inntreff. Kor nær skal ein vere før Mørkevatnet vert til Myrkevatnet? Det bør trekkast opp ei grense rund vatnes, slik at turgåarar veit eksakt når navneskiftet skjer, slik at ein slepp å dumme seg ut om ein kjem i prat med ein tilfeldig vandrar. Vatnet forvinn på mystisk vis ned i Ringstaddalen frå sørenden av vatnet. Noko elv ved utløpet er ikkje å spore. 

Mørkevatnet
bottom of page