Svartevatnet

Svartevatnet ligg nedanfor Sneldelida mot nordvest. Vatnet får tilførsel frå Rjupedalsvatnet, og tømer seg ned i Ytrefløvatnet.

Svartevatnet