top of page
Grimstadvatnet

Grimstadvatnet finn ein på Grimstad, nede i Hareidsdalen. Kaldholelva frå Snipsøyrvatnet står for brorparten av tilførselen til vatnet. Ei mindre elv kjem frå Bigsetbakkane og inn på vestsida, ikkje langt frå Kaldholelva. Grimstadelva, frå vasskillet mellom Skafjellet og Holstadhornet, kjem ut på Grimstad, og eit par mindre bekkar få Melhornsida, finn vegen inn ved Kaldholmyrane og Kvitholane. Hareidselva leier vatnet ned til sjøen. Grimstadvatner er kjend for god skeiseis vinterstid, og større koloniar songsvaner som overvintrar i vatnet, om dei ikkje ver skremt bort av ropinga frå Hareid.

Grimstadvatnet
bottom of page