top of page
Litlevatnet

Indrefløelva har sitt nedfallsområde rundt Brørevatnet og Roppemarkane. Ein finn vasskiller mellom Smørkinna og Sneldelida, samt Tørlingskaret mellom Sneldelida og Tørlinghaugane. Elva startar frå Litlevatnet, som igjen får tilførsel frå Brørevatnet. Frå Litlevatnet er elva stilflytande dei første 700 meterane, med breie og djupe parti. Etter eit stadig striare parti, får vi dei største stryka nede ved Blåhamrane. Nedanfor finn vi ei rekke kvennahus, som viser at elva var viktig for bygda i eldre dagar. Ved utløpet finn vi eit oppdrettsanlegg som i dag nyttar vatn frå elva til smoltproduksjon.

Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
Indrefløelva
bottom of page