top of page
Utløpet frå Grimstadvatnet

Hareidselva drenerar det største vassdraget på Hareidlandet. Frå bekkane på austisida av Hasundhornet, er det vel 12km før vatnet når havet, etter å ha vore gjennom Hammarstøylvatnet, Snipsøyrvatnet og Grimstadvatnet. Vi finn også vasskiller på Gamleidet, nedanfor Mosvarden, ved Lomstjørna på Løset, og nedanfor Hovdenakken. Hareidselva startar frå Grimstadvatnet, og når sjøen ved Raffelneset. Elva er to km lang, og har snor seg fredfult gjennom Hareid, før den vert noko meir stri dei siste 500-600 meterane. Rotarystien går langs elebreidda heile vegen frå sjøen til Grimstadvatnet, noko som gjer elva til den mest tigjengelige for turgåarar.

Utløpet frå Grimstadvatnet
Utløpet frå Grimstadvatnet
Haeridselva
Hareidselva
Hareidselva
Hareidselva
Hareidselva
Hareidselva
Hareidselva
hareidselva
Hareidselva
Hareidselva
Hareidselva
Hareidselva
Hareidselva
Hareidselva
Hareidselva
Info om Hareidselva
bottom of page