top of page
Ringstadelva

Ringstadelva blir også kalt Haddalelva. Fylg ein elva frå Løsetvatnet på kartet, er Ringstadelva det første navnet ein finn. Då er for så vidt saka grei. Ei elv kan ikkje skifte navn utan å ha vore innom eit vatn. Odd heiter ikkje plutselig Kåre, sjølv om han går seg ein tur på butikken. Vassdraget startar på austsida av Hasundhornet, der ein bekk renn ned i Fjellsvatnet. Fjellsvatnet renn så ned i Løsetvatnet. På veg ned Ringstaddalen, får elva tilførsel frå Mørkevatnet, og Hundelaupsvatnet. Nedfallsområdet ligg mellom Flåna, Hasundhornet, Løkeberget og Høgenausa. Nedanfor Løsetvatnet finn ein rolege og djupe kulpar, før elva får fart på seg ned til Moldskred. Her finn ein finaste partiet på elva, der eit rolegare parti dannar den reinaste idyll. elva har ingen fossefall å by på, men nede i dalsøkket gjennom Haddal finn ein fleire flotte stryk. Elva finn havet i Haddalvika.

Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
Ringstadelva
bottom of page