top of page
Koppen

Koppen Finn du vest for Kjelstjønna, og er den høgste av ein lang rekke knausar ned mot Ulsteinhetta. Disse knausane dannar sørsida av Uldalen. På nordsida finn ein Trollvassegga.

 Ulsteinhetta frå Koppen
Uldalen og Runde
bottom of page