top of page
Trollvasselva

Roppemarka vert drenert to vegar. Øvre del vert til Ørstagrova, som renn saman med Indrefløelva ved Blåhamrane, medan Trollvatnet, og Roppedalen vert drenert ned mot Roppe. Elva har ikkje noko navn på kartet, så eg har teke meg friheit å kalle den Trollvasselva. Vanlegvis er det ein liten bekk, men ved større nedbørsmengder, er fossen godt synleg frå Fløvegen.

bottom of page